1 Ekim 2010

Lüster Sempozyumu
Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik Bölümü Lüster Sempozyumu
Rezinat Lüsteri Atölye Çalışması.